Disclaimer

3MP Online Video is een handelsnaam van Third Millennium Productions vof. Dit hebben we gedaan om nadrukkelijker aan te geven dat het merendeel van onze producties online worden ingezet. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Third Millennium Productions vof. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Third Millennium Productions vof.

De op deze website getoonde informatie wordt door Third Millennium Productions vof met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Third Millennium Productions vof sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein databestand. Uw browser slaat hierin enkele gegevens op die door uw browser worden verstuurd. In een cookie worden nooit persoonsgegevens opgeslagen. Het gebruik van cookies is veilig.

Wij gebruiken cookies om statistieken bij te houden. Bijvoorbeeld op welke manier de website wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en waar onze bezoekers vandaan komen. Zo kunnen wij onze website optimaliseren. Deze gegevens zijn altijd anoniem.

Stelt u het gebruik van cookies niet op prijs, dan kunt u deze via uw browser uit zetten in de Privacy instellingen.