• Maarten van Nierop

Waarom hebben we eigenlijk verhalen nodig?

Aflevering 4: Ideeën verspreiden


Leonardo di Caprio in Inception (copyright © 2010 Warner Bros.)

“Standing on the shoulders of giants” is een welbekende uitspraak van de veel minder bekende Middeleeuwse Franse filosoof Bernard de Chartres (en tevens een album van de Britse band Oasis).

We zijn niets zonder de prestaties van onze voorouders. Kennis die via mondelinge en schriftelijke verhalen werd doorgegeven, gaf ons een steeds groter wordende basis van ideeën om onze wereld vorm te geven en verder te ontwikkelen.


De uitvinding van de drukpers bracht een revolutie teweeg in de manier waarop we verhalen en ideeën verspreiden. Tot die tijd was het alleen beschikbaar voor klerken en edellieden, praktische kennis werd doorgegeven door gilden. In de 20e eeuw maakten radio en televisie plaats voor het delen van informatie, sneller en beter dan ooit tevoren, wat culmineerde in de ultieme tool voor het verspreiden van ideeën: het internet.


Zoals altijd wanneer de mens iets uitvindt, kleven er voor- en nadelen aan het internet.

De voordelen raken we snel aan gewend. We hebben een beter begrip van de wereld om ons heen. Werkprocessen gaan veel efficiënter (bijvoorbeeld email in plaats van briefcorrespondentie). Wetenschappelijke ontwikkelen volgen elkaar steeds sneller op.

Er is wereldwijd nog nooit zoveel welvaart geweest als nu (alhoewel die ook steeds onevenrediger wordt verdeeld). Er is steeds meer bewustwording van misstanden (discriminatie, seksisme, dierenleed, etc).


International Space Station"We zijn niets zonder de prestaties van onze voorouders."
Met de nadelen van het internet worden we elke dag geconfronteerd door de media: Fake News, een term die ironisch genoeg het meest wordt gebezigd door personen en media die zich er zelf het meest schuldig aan maken. Cyber​oorlog; lang hebben regeringen onderschat hoe landen als China, Rusland en de Verenigde Staten internet weaponizen. Zo komt steeds meer aan het licht hoe Rusland verkiezingen in andere landen (De VS, Brexit) heeft beïnvloed en social media gebruikt om de inwoners van de EU uit elkaar te drijven met nepnieuws en het steunen van lokale politieke partijen. Het internet is ook een voedingsbodem voor extremisten, terroristen en nationalisten geworden (en het is erg lastig om hun livestreams en manifesten te weren, is gebleken bij de recente bloedige aanslag in Nieuw Zeeland).


Algoritmes die ons gedrag analyseren en voorspellen zijn niet alleen handig, maar zorgen ook voor een sociale bubbel die alleen gevoed wordt met informatie van gelijkgestemde mensen. “De klimaatcrisis is een hoax!” “Als we binnen 10 jaar niet alle fossiele brandstof hebben afgezworen, gaat de wereld eraan!” We lijken gevangen in continue verontwaardiging en hysterie in plaats van dat we de nuance en dialoog opzoeken. Wie het hardst schreeuwt, zal wel gelijk hebben.


Nooit gedacht dat ik het zou meemaken, maar feiten en de wetenschap staan zwaar onder druk. Een steeds groter wordende groep mensen denkt serieus dat de aarde plat is!

Gelukkig begint de zwijgende, kalme meerderheid van de mensen ook geluid te maken en hopelijk bieden we met de verzamelde kennis van onze voorouders genoeg tegenwicht om de waanzin te stoppen.


Verspreiding van ideeën is wat de mensheid vooruit heeft gestuwd. Maar de geschiedenis laat zien dat ideeën ook gevaarlijk kunnen zijn, verdeeldheid kunnen zaaien en destructief kunnen zijn. Adolf Hitler is gewoon via democratie aan de macht gekomen. Uiteindelijk komt het neer op de clichématige oude hippie vraag: kiezen we voor liefde of haat?

Wat is het meest overtuigende verhaal?