top of page

Toekomstbestendig landelijk gebied

Een call to action om ontwerpend onderzoek te stimuleren.

Wat

Call to Action video

Wie

Het Stimuleringsfonds

Creatieve Industrie

Wanneer

2021

Het Stimuleringsfonds voor de Creative Industrie geeft jaarlijks vouchers uit om ontwerpend onderzoek te stimuleren.

Hiermee verbinden ze ontwerpers met Gemeentes en Provincies die zich richten op actuele vraagstukken als klimaat en de energietransitie.

bottom of page